Privacy verklaring voor opdrachtgevers van Advocatenkantoor Hendriks en andere belanghebbenden

1. Deze Privacy verklaring is van toepassing op alle informatie die Mr. E.G.W. Hendriks ontvangt n.a.v. opdrachten en aanvullende of gewijzigde opdrachten terzake van dienstverlening waaronder juridische dienstverlening/mediation, het verstrekken van advies, of het waarnemen of houden van toezicht tussen opdrachtgever en Mr. E.G.W. Hendriks, hierna te noemen "de advocaat".

Deze privacy verklaring is tevens van toepassing op informatie die de advocaat verkrijgt van wederpartijen, danwel van de opdrachtgever of instanties. Deze personen, waarop de informatie ziet, worden hierbij aangemerkt als andere belanghebbenden.

2. De aan Mr. E.G.W. Hendriks verstrekte informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld en wordt de informatie na 7 jaar na afsluiting van het betreffende dossier vernietigd.

3. De aan mr. E.G.W. Hendriks verstrekte informatie wordt gehanteerd ter behartiging van de belangen van de opdrachtgever, alsook voor de aanvraag van gesubsidieerde rechtsbijstand bij de Raad voor Rechtsbijstand.

Gegevens die door de opdrachtgever aan mr. E.G.W. Hendriks zijn verstrekt zullen nooit zonder de toestemming aan derden worden doorgegeven. Er is echter een uitzondering op deze regel, namelijk wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.
De gegevens die de klant via de mail aan Advocatenkantoor Hendriks verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

4. De website www.advocatenkantoorhendriks.nl worden beheerd door Pyramid-IT en mr. E.G.W. Hendriks

5. Gegevens van bezoekers website
Gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.advocatenkantoorhendriks.nl worden niet bewaard.
Gegevens die worden verkregen via een email worden vertrouwelijk behandeld. Indien de gegevens niet zijn te herleiden tot een dossier, zullen de gegevens gedurende 1 jaar worden bewaard. E mails die wel zijn te herleiden tot een bepaald dossier, zullen gedurende een termijn van 7 jaar na beëindiging van het dossier worden bewaard.

6. Cookies
www.advocatenkantoorhendriks.nl maakt zelf geen gebruik van cookies! We gebruiken wel Google Maps en Google legt hier wel Cookies van vast. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo'n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker.
Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

7. Bezoekers van de website, opdrachtgevers en andere belanghebbenden kunnen met hun vragen over deze Privacy verklaring terecht bij mr. E.G.W. Hendriks, zie voor de contactgegevens onderaan deze pagina.

8. Opdrachtgever en andere belanghebbenden hebben het recht om inzicht, correctie en verwijdering van hun gegevens te vragen.

9. Disclaimer; Advocatenkantoor Hendriks is gerechtigd de inhoud van de Privacy verklaring te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Vragen of klachten?
Heeft u een vraag of klacht over het gebruik van jouw persoonsgegevens? Neem dan via e-mail contact met ons op. U kunt deze mail sturen aan: info@advocatenkantoorhendriks.nl

Bent u niet tevreden met ons antwoord en komen we er samen niet uit? Dan kunt u contact opnemen met Autoriteit Persoonsgegevens.